Socialinė politika - Juozas Olekas

Socialinė politika Europos Parlamente

Būtina sustabdyti skurdą ir socialinę atskirtį

Juozas Olekas

Europos Socialistų Partijos prezidiumo narys

Europą yra apėmusi krizė. Ne tik socialinė ir ekologinė, bet taip pat politinė bei ekonominė. Keturios krizės viena kitą papildo, o kartu ir persidengia. Nė viena jų negali būti išspręsta neužkertant kelio didžiulei įsišaknijusiai nelygybei bei nepakeičiant mūsų ekonominės, politinės, socialinės ir ekonominės sistemų. Tai reiškia, kad Europai reikalingas visiškai naujas – progresyvios Europos – kelias.

Planetos ir žmogaus ribos yra susijusios. Jos nubrėžia liniją tarp senojo pasaulio, kuriame siautėja nevaržomas, visose srityse dominuojantis kapitalizmas ir godumas, bei naujojo, kuriame gerovė sąžiningai padalinta visiems, kuriame kiekvienas žmogus turėtų sprendimų priėmimo teisę, ir pasaulio, kuriame vyrauja žmonijos ir gamtos santykių harmonija. Pasaulyje vyksta kova siekiant išgelbėti mūsų planetą – tai ta pati kova už visiems vienodą teisingumą.

Socialinė ir ekonominė nelygybė turi skirtingą poveikį mūsų gyvenamajai aplinkai ir klimatui. Visuomenės, kuriose vyrauja lygybė, turi sveikesnę aplinką, oresnį žmonių gyvenimą ir didesnes galimybes tapti darnesnėmis. Žmogaus įtaka klimato kaitai nebėra abejojama.

Tie, kurie sukėlė vadinamąją klimato krizę, dabar stengiasi daryti viską, kad ši problema nebūtų sprendžiama, nes juos klimato kaita mažiausiai paveiks. Tai reiškia, kad ekologinė krizė rizikuoja sukurti absoliučiai naują nelygybę,  kurios pasekmes jau matome. Jei nesiimsime priemonių ir globaliai nesuvienysime jėgų spręsdami šią problemą, tai socialinė krizė vis gilės ir pateksime į niekad nesibaigiantį užburtą ratą. Auganti nelygybė ir aplinkosaugos krizė galų gale neigiamai paveiks netgi tuos, kurie šiandien yra privilegijuoti. Daugelis jų vis dar gyvena iliuzijomis, kad ir toliau laikydamiesi savo tariamai geros pozicijos jie gali peržengti žmonijos ir Žemės ribas ir palikti milijonus žmonių išgyventi skurdą, nepriteklių ir neteisybę.

Todėl mes – Europos socialdemokratai – siūlome žengti į naują pasaulį, kuriame vyrautų darna, lygybė, teisingumas ir orus gyvenimas. Lygesnė ir darnesnė Europos visuomenė suteiks naudos kiekvienam, netgi turtingam ir galingam.

Orus darbas ir darbo užmokestis

  • Įdiegti Europos socialinių teisių ramsčio principus į teisiškai patvirtintus darbo teisės ir apsaugos dokumentus bei sukurti išsamią plataus užmojo strategiją, taikomą visiems ramsčio principams ir teisėms.
  • Sukurti europinę užimtumo strategija, siekiant suteikti galimybes įsidarbinti visiems ilgalaikiams bedarbiams.
  • Parengti Europos sąžiningo darbo užmokesčio veiksmų planą.

Europa be skurdo

  • Parengtas naujas plataus užmojo kovos su skurdu planas, siekiant visoje ES pagerinti skurdo ar socialinės atskirties riziką patiriančių asmenų padėtį, iki 2030 m. sumažinti 25 mln. žmonių skurdo ar socialinės atskirties riziką ir papildomai 50 mln. žmonių iki 2050 m., atsižvelgiant į esamus tikslus.
  • Europine Vaiko garantijų iniciatyva siekiama sušvelninti žalingą skurdo poveikį vaikams, užtikrinant, kad išaugus skurdo rizikai kiekvienam vaikui būtų suteikta galimybė gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, nemokamą kokybišką išsilavinimą, nemokamą priežiūrą, tinkamą būstą bei mitybą.
  • Platesnio masto ES strategija turi suteikti visiems galimybes įsigyti socialinį ar valstybinį būstą bei išplėsti socialinio būsto sąvoką, atsižvelgiant į vietos socialines ir ekonomines realijas.

Lyčių lygybė

  • Geresnė dirbančių tėvų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra leis užtikrinti teisingesnį apmokamo ir neapmokamo darbo santykį tarp vyrų ir moterų, taikant modelį „vienodas užmokestis – vienodam globėjui“, kuris padėtų panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.

  • Panaikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus

  • Iš esmės gerinti moterų padėtį visuomenėje

Susijusios naujienos:

English version »

Mūsų svetainėje naudojame slapukus

Norėdami tęsti naršymą, patvirtinkite, kad sutinkate su slapukų rinkimu šioje svetainėje.