Žemės ūkio politika - Juozas Olekas

Žemės ūkio politika Europos Parlamente

Tvarumo ir technologiniai pokyčiai turi vykti kartu

Juozas Olekas

Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys

Remiantis naujausiais duomenimis, Lietuva pasaulį niokojančios klimato kaitos krizės yra paveikta labiausiai Europoje. Mūsų ekonomika, ką ir kaip pagaminame ir naudojame, peržengia planetos išteklių ribas.

Tai mus veda į sudėtingesnę ir dar gilesnę ekologinę krizę. Nors ir vėlu, bet laikas suvokti, kad toliau taip tęstis nebegali. Laikas susimąstyti, iki ko bus prieita, taip negailestingai naikinant biologinę įvairovę, masiškai eikvojant žuvų išteklius, be perstojo teršiant dirvožemius, vandenį ir orą, žalojant mūsų sveikatą ir išskiriant vis daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų į aplinką.

Planetos ir žmogaus ribos yra susijusios. Jos nubrėžia liniją tarp senojo pasaulio, kuriame siautėja nevaržomas, visose srityse dominuojantis kapitalizmas ir godumas, bei naujojo, kuriame gerovė sąžiningai padalinta visiems, kuriame kiekvienas žmogus turėtų sprendimų priėmimo teisę, ir pasaulio, kuriame vyrauja žmonijos ir gamtos santykių harmonija. Pasaulyje vyksta kova siekiant išgelbėti mūsų planetą – tai ta pati kova už visiems vienodą teisingumą.

Socialinė ir ekonominė nelygybė turi skirtingą poveikį mūsų gyvenamajai aplinkai ir klimatui. Visuomenės, kuriose vyrauja lygybė, turi sveikesnę aplinką, oresnį žmonių gyvenimą ir didesnes galimybes tapti darnesnėmis. Žmogaus įtaka klimato kaitai nebėra abejojama.

Tie, kurie sukėlė vadinamąją klimato krizę, dabar stengiasi daryti viską, kad ši problema nebūtų sprendžiama, nes juos klimato kaita mažiausiai paveiks. Tai reiškia, kad ekologinė krizė rizikuoja sukurti absoliučiai naują nelygybę,  kurios pasekmes jau matome. Jei nesiimsime priemonių ir globaliai nesuvienysime jėgų spręsdami šią problemą, tai socialinė krizė vis gilės ir pateksime į niekad nesibaigiantį užburtą ratą. Auganti nelygybė ir aplinkosaugos krizė galų gale neigiamai paveiks netgi tuos, kurie šiandien yra privilegijuoti. Daugelis jų vis dar gyvena iliuzijomis, kad ir toliau laikydamiesi savo tariamai geros pozicijos jie gali peržengti žmonijos ir Žemės ribas ir palikti milijonus žmonių išgyventi skurdą, nepriteklių ir neteisybę.

Todėl mes – Europos socialdemokratai – siūlome žengti į naują pasaulį, kuriame vyrautų darna, lygybė, teisingumas ir orus gyvenimas. Lygesnė ir darnesnė Europos visuomenė suteiks naudos kiekvienam, netgi turtingam ir galingam.

Socialinis-ekologinis progresas

  • Kuriant socialinės ir ekologinės gerovės valstybes, būtina vadovautis dalyvaujamosios demokratijos principais
  • Ekologinė nelygybė turi būti išmatuota ir sušvelninta

Teisingas pérėjimas

  • Socialiai teisingas pérėjimas prie švarios energijos turi būti pagrindinė būsimos Europos Sąjungos klimato ir energetikos politikos dalis
  • Europos tvarios pramonės politika – visiems sektoriams, kuriuos paveikė pérėjimas, įskaitant teisingo pereinamojo laikotarpio metodus, pritaikytus konkretiems sektoriams
  • Bendroji žemės ūkio politika, skirta teisingam pérėjimui prie darnaus ūkininkavimo ir dinamiškų kaimo teritorijų
  • Tiesioginės išmokos Europos ūkininkams turi būti išlygintos, ilgametė neteisybė – panaikinta

Susijusios naujienos:

English version »

Mūsų svetainėje naudojame slapukus

Norėdami tęsti naršymą, patvirtinkite, kad sutinkate su slapukų rinkimu šioje svetainėje.